Tìm kiếm

Bàn cầu

- 0%
Bồn cầu 1 khối Inax C 909 VRN
Bồn cầu 1 khối Inax C 909 VRN
SKU: C 909 VRN

Bồn cầu 1 khối, 2 nút nhấn 3,5-5L

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn cầu 1 khối Inax C991VRN
Bồn cầu 1 khối Inax C991VRN
SKU: C991VRN

Bồn cầu 1 khối ,xả xiphong,  1 chế độ xả tay gạt bên hông .

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn cầu 1 khối Inax C900 VRN
Bồn cầu 1 khối Inax C900 VRN
SKU: C900 VRN

Bồn cầu 1 khối, xả thường, 2 chế độ xả 4,5-6,5L

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn cầu 1 khối Inax C918 VRN
Bồn cầu 1 khối Inax C918 VRN
SKU: C918 VRN

Bồn cầu 1 khối, kiểu xả xiphong tay gạt 5L

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn cầu 2 khối Inax C 504VAN
Bồn cầu 2 khối Inax C 504VAN
SKU: C 504VAN

Bồn cầu 2 khối, xả thường, 2 chế độ xả nhấn 3- 4,8L

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn cầu 2 khối Inax C306 VA
Bồn cầu 2 khối Inax C306 VA
SKU: C306 VA

Bồn cầu 2 khối, xả xoáy, tim thoát ngang, 2 chế độ xả 3-6L

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn cầu 2 khối Inax C117 VA
Bồn cầu 2 khối Inax C117 VA
SKU: C117 VA

Bồn cầu 2 khối , xả xoáy , xả tay gạt bên hông

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn cầu 2 khối Inax C808 VN
Bồn cầu 2 khối Inax C808 VN
SKU: C808 VN

Bồn Cầu 2 khối, kiểu xả xiphong, 2 chế độ xả 3-5,5 L

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá