Tìm kiếm

Kệ inox

- 0%
KỆ KÍNH BN 700 INOX Bảo
KỆ KÍNH BN 700 INOX Bảo
SKU: BN 700

KỆ KÍNH BN 700 INOX Bảo:

- INOX 304

- KT :  570x130x50 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ ĐỂ XÀ BÔNG BN V06 INOX Bảo
KỆ ĐỂ XÀ BÔNG BN V06 INOX Bảo
SKU: BN V06

KỆ ĐỂ XÀ BÔNG BN V06 INOX Bảo:

- INOX 304

- KT : 120x100x35 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ KÍNH BN V02 INOX Bảo
KỆ KÍNH BN V02 INOX Bảo
SKU: BN V02

KỆ KÍNH BN V02 INOX Bảo :

- INOX 304

- KT :595x140x48 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ  LY ĐÔI  KL 300A INOX Bảo
KỆ LY ĐÔI KL 300A INOX Bảo
SKU: KL 300A

KỆ  LY ĐÔI  KL 300A INOX Bảo: 

- INOX 304

- KT: 160X160X135 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ KÍNH ĐÔI BN 400 INOX Bảo
KỆ KÍNH ĐÔI BN 400 INOX Bảo
SKU: BN 400

KỆ KÍNH ĐÔI BN 400 INOX Bảo:

- INOX 304

- KT: 360x190x350 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ KÍNH BN 500 INOX Bảo
KỆ KÍNH BN 500 INOX Bảo
SKU: BN 500

KỆ KÍNH BN 500 INOX Bảo:

- INOX 304

- KT : 440x130x135 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ KÍNH BN 600 INOX Bảo
KỆ KÍNH BN 600 INOX Bảo
SKU: BN 600

KỆ KÍNH BN 600 INOX Bảo: 

- INOX 304

- KT :  250x250x50 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ GÓC  2 TẦNG BN 820 INOX Bảo
KỆ GÓC 2 TẦNG BN 820 INOX Bảo
SKU: BN 820

KỆ GÓC  2 TẦNG BN 820 INOX Bảo:

- INOX 304

- KT :250x250x400 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ  2 TẦNG BN 720 INOX Bảo
KỆ 2 TẦNG BN 720 INOX Bảo
SKU: BN 720

KỆ  2 TẦNG BN 720 INOX Bảo:

- INOX 304

- KT: 350x130x400 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá