Tìm kiếm

Serie M5

- 0%
KỆ ĐỂ XÀ BÔNG M5-506 INOX Bảo
KỆ ĐỂ XÀ BÔNG M5-506 INOX Bảo
SKU: M5-506

KỆ ĐỂ XÀ BÔNG M5-506 INOX Bảo;

- INOX 304

- KT: 120x100x60 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
THANH TREO KHĂN TRÒN  M5 - 504 Inox Bảo
THANH TREO KHĂN TRÒN M5 - 504 Inox Bảo
SKU: M5 - 504

Thanh treo khăn tròn M5 - 504 Inox Bảo :

- Inox 304

- KT : 155x45x170 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
THANH TREO KHĂN ĐÔI M5 - 501 INOX Bảo
THANH TREO KHĂN ĐÔI M5 - 501 INOX Bảo
SKU: M5 - 501

Thanh treo khăn đôi M5 - 501 INOX Bảo :

- INOX 304

- KT :  600x110x45 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
KỆ  ĐỂ LY ĐƠN M5 - 505 INOX Bảo
KỆ ĐỂ LY ĐƠN M5 - 505 INOX Bảo
SKU: M5 - 505

KỆ VÒNG ĐỂ LY M5 - 505 INOX Bảo :

- INOX 304

- KT : 120x100x80 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá